Tehniskās gāzes

Tehniskās gāzes

Tehniskā gāze

Tehniskās gāzes ir neaizvietojamas daudzās rūpniecības nozarēs un daudzu produktu un izstrādājumu ražošanā. To izmantošana palīdz iegūt lielāku procesu efektivitāti, drošību un līdzekļu ekonomiju. Dažviet tehniskām gāzēm ir noteicošā nozīme produkcijas gala kvalitātes veidošanā.

GāzeLV piedāvā plašu tehnisko gāzu un to maisījumu spektru ar dažādu tīrības līmeni.

Plaši pielietojamo rupniecisko gāzu klāstā bez skābekļa, slāpekļa un argona ir arī acetilēns, ogļskābā gāze un oglekļa oksīds un ūdeņradis.